Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
0916 878 874

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai trong trường hợp có nhiều hóa đơn cùng lúc phải điều chỉnh

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai trong trường hợp có nhiều hóa đơn cùng lúc phải điều chỉnh.

 • Kế toán khi viết hóa đơn bị sai, thông thường chỉ phải xử lý cho 1 hóa đơn sai của 1 đơn vị.
 • Nếu kế toán  viết sai nhiều hóa đơn cho cùng một công ty hoặc viết sai cho cùng lúc nhiều công ty kế toán phải xử lý như thế nào?
 • Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như thế nào?

  I. Trường hợp nào khiến hóa đơn sai

 1. Viết sai thông tin và nội dung trên hóa đơn
  • Sai ngày, tháng, năm xuất hóa đơn.
  • Sai tên, sai địa chỉ hoặc sai mã số thuế Công ty mua hàng (thông thường tên và địa chỉ bên bán hàng đã được in hoặc đóng dấu sẵn nên ít có sai sót khi viết)
  • Sai hình thức thanh toán.
  • Sai tên mặt hàng, sai số lượng, sai đơn vị tính, hoặc sai số tiền tại cột thành tiền.
  • Sai tổng số tiền sau khi cộng xuống tại dòng tổng cộng.
  • Sai thuế suất, sai tiền thuế hoặc sai số tiền bằng chữ.
 2. Viết sai do lỗi trình bày
  • Viết 2 loại mực trên cùng 1 hóa đơn
  • Tẩy xóa, ký nhầm, viết đè giấy than lên hóa đơn sau (trường hợp này chỉ sai hóa đơn sau)…

II. Cách xử lý hóa đơn trong mỗi trường hợp

Theo điều 20 TT 39/2014/TT – BTC, ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể tại điều 20 khoản 1-2-3 và áp dụng kể từ ngày 1/6/2014 như sau:

 1. Nếu hóa đơn viết sai chưa xé rời khỏi cuốn.

Ví dụ: Ngày 25/10/2015 Kế toán viết  hóa đơn bán hàng cho khách là Công ty TNHH ABC. Do sơ suất kế toán viết sai mã số thuế Công ty bên mua, ngay tại thời điểm đó kế toán  phát hiện ra sai và  chưa xé hóa đơn rời cuống giao cho khách. Vậy trường hợp này kế toán phải  xử lý như thế nào?

Trong trường hợp này  kế toán bên bán hàng chỉ cần  gạch chéo cả 3 liên, gấp lại lưu giữ số hóa đơn lập sai và viết lại hóa đơn khác thay thế.

 1. Nếu hóa đơn GTGT viết sai đã xé rời cuống thì có 2 trường hợp

2.1. Trường hợp chưa kê khai thuế 

 • Bước 1:Bên bán lập biên bản “Thu hồi hóa đơn” (còn gọi là biên bản hủy) nhằm mục đích bên mua cam kết không kê khai hóa đơn đã lập sai trước đó vào bảng kê mua vào, còn khi thu hồi được hóa đơn đã lập sai thì chắc chắn là công ty mua không thể kê khai được vì không còn hóa đơn. trên biên bản xác định rõ lý do sai hóa đơn, mẫu số, số hiệu, ngày tháng bao nhiêu… Bên bán thu hồi đủ số liên hóa đơn viết sai, gạch chéo và  kẹp theo biên bản hủy, lưu lại tại cuống để còn phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Bước 2:Bên bán xuất lại hóa đơn mới cho bên mua (theo đúng quy định)

2.2. Trường hợp 2 bên mua và bán đã kê khai thuế rồi. Khi đó lại xảy ra 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1:Sai sót không liên quan đến số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ: Sai về thông doanh nghiệp như tên DN, địa chỉ, nhưng không sai mã số thuế của người mua  …Trường hợp này chỉ cần làm biên bản giải trình về nội dung sai sót là được. Nếu sai mã số thuế người mua thì kế toán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn mới điều chỉnh (phần tiền số lượng, đơn giá, đơn vị tính, thành tiền..=0 hoặc để trống
 • Trường hợp 2Sai sót liên quan đến số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ: Sai số tiền chưa thuế, số tiền thuế, số tiền cả thuế …thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

III. Xử lý Hóa đơn sai  nếu có nhiều hóa đơn phải điều chỉnh cùng lúc

Công văn số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 của Tổng Cục Thuế giải thích về trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng.

Chú ý: trường hợp này chỉ thực hiện trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

Ví dụ: Ngày 2/11/2015 và 5/11/2015  xuất bán cho Công ty TNHH ABC 2 lô hàng xe máy nhãn hiệu Deam. Kế toán bên bán đã viết 2 hóa đơn GTGT số 000124 và 000135 vào 2 ngày trên. Nhưng do sơ xuất kế toán viết nhầm tên hàng là Drim và  phải thu hồi 2 hóa đơn trên. Trong trường hợp này có 2 hóa đơn bị viết sai và cùng xuất cho Công ty Ánh Linh, vậy kế toán bên bán xử lý như sau:

 • Bước 1:Lập một biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn sai có cùng mức thuế suất thuế GTGT (trong trường hợp  trên ghi rõ lỗi sai là viết sai tên mặt hàng  cho hóa đơn số 000124 ngày 2/11/2015 và hóa đơn số 000135 ngày 5/11/2015.
 • Bước 2:Xuất 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn bị sai (Trong trường hợp trên kế toán xuất  hóa đơn GTGT số 000234 ngày 10/11/2015, sửa lại tên hàng cho đúng là Dream, số lượng, đơn giá, thành tiền thì cộng cả 2 hóa đơn sai viết gộp vào cùng 1 hóa đơn thay thế, số hiệu và nội dung điều  chỉnh trên hóa đơn thay thế này cũng được viết cụ thể trên biên bản điều chỉnh)

Lưu ý: Không được phép gộp chung biên bản điều chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau,

Không được phép xuất 01 hóa đơn điều chỉnh sai sót cho nhiều doanh nghiệp

 *Chi tiết tại: Công văn 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập.

Sưu tầm

Leave a Reply