Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Không kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh có bị phạt không? Và Bị phạt bao nhiêu?

Công văn 929/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Căn cứ pháp lý:

 • Khoản 5, Điều 57 Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp thuộc diện hoàn thuế: “5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp.
 • Điểm 1.4, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 và khoản 1, khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
 • Khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế hướng dẫn về xử lý số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa.

Theo điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT vãng lai như sau

Nội dung văn bản pháp lý:

 • Đối tượng xác định:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

 • Mức kê Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 1. a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
 2. b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGTban hành kèm theo Thông tư này.
 3. c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Chi cục Thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
 4. d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuể đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

 

Như vậy:

 • Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam có trụ sở chính tại Quảng Ngãi phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai tại Quảng Ninh từ tháng 01/2011-03/2012 phát sinh 08 hóa đơn với số thuế GTGT phải nộp là 23.882.594.988 đồng. Công ty đã kê khai, nộp, hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thì Công ty không phải kê khai, nộp bổ sung số thuế này tại Quảng Ninh. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế không đúng quy định.
 • Công ty đã nộp và kê khai và nộp thuế ở Trụ Sở Chínhmà không kê khai thuế vãi lai ở  địa phương vãng lai phát sinh doanh thu thì ko phải kê khai và nộp thuế tại địa phương này, nhưng công ty sẽ bị phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế không đúng quy định
 • Công ty đã nộp và kê khai và nộp thuế  vãng lai ở Địa Phươngnơi phát sinh doanh thu thì được kê khai và khấu trừ tại trụ sở chính
 • Căn cứ vào giấy nộp tiền NSNN khoản thuế vãng lai ngoại tỉnh, khi làm báo cáo thuế GTGT tháng (TH đơn vị phải khai thuế GTGT theo tháng) hoặc khai theo Quý(áp dụng TH khai thuế GTGT theo Quý) thì bạn tick thêm phụ lục 01-5/GTGT để khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.Số tiền sẽ tự động chạy sang chỉ tiêu [39] của tờ khai thuế GTGT tháng phát sinh kê khai.

(sưu tầm)

 

Leave a Reply

091 770 3838