Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và các ưu đãi khác dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và một số ưu đãi khác. Các ưu đãi này áp dụng cho doanh nghiệp SMEs có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước.
Luật 04/2017/QH14, thông qua ngày 12/6, định nghĩa SMEs là các doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Các ưu đãi bao gồm:

  • Doanh nghiệp SMEs sẽ được hưởng thuế suất thuế TNDN thấp hơn thuế suất phổ thông trong một thời han nhất định. Luật không đề cập cụ thể mức thuế suất thấp hơn hay thời hạn được hưởng, nhưng bản dự thảo luật tháng 5 trước đây có đề xuất áp dụng mức thuế suất thấp hơn 5% so với mức thuế suất phổ thông trong thời hạn tối đa 5 năm. Như vậy các văn bản hướng dẫn sẽ quy định cụ thể về mức thuế suất và thời hạn áp dụng.
  • Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% SMEs tham gia cung ứng cho chuổi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được miễn giảm thuế.
  • Doanh nghiệp SMEs được áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo quy định kế toán.
  • Doanh nghiệp SMEs có thể được bảo lãnh tín dụng bởi quỹ bảo lãnh do UBND cấp tỉnh thành lập.
  • Doanh nghiệp SMEs có vốn đầu tư trong nước nằm trong trong khu công nghiệp hay khu công nghệ cao có thể được UBND cấp tỉnh hỗ trợ giá thuê mặt bằng.
  • Các Bộ và UBND cấp tỉnh hỗ trợ và hợp tác với SMEs trong nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn, bảo vệ trí tuệ, hoặc thành lập các cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.
  • Doanh nghiệp SMEs cũng có thể được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hoặc tư vấn pháp lý.
  • Doanh nghiệp SMEs khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia chuỗi giá trị có thể hưởng thêm ưu đãi và hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ VẤN DỊCH VỤ SEN VIỆT 

Điện thoại: 02723 593 593 

Di động0916 878 874

Gmail : taxsenviet@gmail.com

Leave a Reply

091 770 3838