Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Thuế GTGT đầu vào hàng hóa tổn thất không được bồi thường

//
Posted By
/
Bình luận0
/

–        Thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

–        Văn bản pháp chế nào quy định?

*** n cứ:

–        Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

…”

***Theo đó:

Trường hợp Công ty có nhận tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm của hàng hóa, nguyên vật liệu (giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT) và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tổn thất không được bồi thường được khấu trừ toàn bộ

 ***Chi tiết: Công văn 6154/CT-TTHT ngày 30/06/2016 khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hóa tổn thất không được bồi thường

Leave a Reply

091 770 3838