Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

 • Thời hạn nộp các báo cáo GTGT – TNDN – TNCN
 • Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế tháng/ quý như thế nào?
 • Mức phạt chậm nộp tờ khai là bao nhiêu? Quy định ở  văn bản pháp lý  nào?

Về thời hạn kê khai thuế tháng/ quý năm

Căn cứ:

 • Khoản 03 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013
 • Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014.
 •  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày   31  tháng  3   năm 2014

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo tháng như:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC (cho doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế)
 • Thuế thu nhập cá nhân (cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN từ 50 triệu đồng trở lên)
 • Tờ khai thuế GTGT 01/GTGT (Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ).

Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng của tháng 1/2017 thì thời hạn nộp là ngày 20/2/2017.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo quý như:

 • Tờ khai thuế GTGT (Dành cho doanh nghiệp mới thành lập và những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 50 tỷ)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thuế thu nhập cá nhân (Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng).
 • Bắt đầu từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ cần tính ra số tiền thuế và đi nộp vào ngân sách nhà nước

Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo quý của quý 4/2017 thì chúng ta có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 01/01/2017 – Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01/2017.

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch. Ví dụ như thuế Môn bài. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp đã và đang hoạt động chỉ cần nộp tiền thuế còn tờ khai không phải nộp. Hạn nộp tiền thuế là ngày 30/1/20147
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Gồm có quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính – hạn nộp báo cáo tài chính năm 2017 là ngày 31/3/2017
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Về Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Căn cứ:

Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại phần 1 trên).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Theo đó:

– Trường hợp chậm nộp tờ khai mà  không bị phạt do mức độ nghiệp vụ phát sinh nghĩ vụ vụ thuế như không phát sinh số thuế phải nộp, hoặc không phát sinh đầu ra và vào tức nộp tờ khai trắng có phát sinh chậm nộp tờ khai chỉ cảnh cáo nhắc nhở

– Mức phạt chế tài: hành vi kê khai sai & chậm tờ khai thuế TNDN, GTGT, TNCN mà có  phát sinh phải nộp thuế : Nộp thuế VAT/ thuế TNDN / thuế TNCN+ phạt chậm nộp 0.03%(0.05%)/ngày Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 áp dụng từ ngày 01/7/2016  

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ VẤN DỊCH VỤ SEN VIỆT 

Điện thoại: 02723 593 593 

Di động0916 878 874

Gmail : taxsenviet@gmail.com

Leave a Reply

091 770 3838