Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

Caption placed here

Thông tin dịch vụ

Client London Time
Skills Financial Articles

Mô tả dịch vụ

Ngày 12/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB và quản lý thuế

091 770 3838