Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Dịch Vụ Tư Vấn Kế Toán Thuế

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế của Sen Việt đảm bảo mang tới cho doanh nghiệp khách hàng một giải pháp tổng thể về kế toán thuế. Theo đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn…

Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng tư vấn thuế:

– Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu đối với doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế.

– Tại Việt Nam, các quy định về chính sách thuế, kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt các quy định về luật thuế để thực hiện theo đúng quy định.

– Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu thuế với số tiền rất lớn do không nắm bắt kịp các quy định hoặ hiếu không đúng quy định.

Do đó Sen Việt  sẽ thay doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và pháp luật nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi:

Dịch vụ kế toán thuế của công ty chúng tôi bao gồm:

  1. Tư vấn thuế cho từng luật thuế:

– Các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT).

– Các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Thực hiện các thủ tục thuế nhà thầu.

– Các vấn đề liên quan đến thuế xuất nhập khẩu.

  1. Tư vấn thuế để thực hiện các thủ tục thuế:

– Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán.

– Tư vấn về kê khai thuế, báo cáo các loại thuế.

– Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế.

– Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế.

– Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

– Tư vấn để thực hiện các thủ tục thuế khác…

  1. Tư vấn thuế hàng tháng:

– Tư vấn về việc áp dụng các luật thuế, quy định thuế.

– Tư vấn thuế để tối ưu chi phí thuế.

– Kiểm tra việc lập các báo cáo thuế.

– Tư vấn thuế về sử dụng chứng từ kế toán.

– Tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán kế toán.

– Tư vấn thuế về hạch toán kế toán.

– Tư vấn thuế về lập báo cáo tài chính.

– Tư vấn thuế về lập báo cáo quyết toán thuế.

– Cung cấp các văn bản thuế hàng tháng.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ VẤN DỊCH VỤ SEN VIỆT 

Điện thoại: 02723 593 593 

Di động0916 878 874

Gmail : taxsenviet@gmail.com

091 770 3838