Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
0916 878 874

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng và quý

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Việc kê khai thuế theo quý, tháng sẽ được thực hiện chi tiết thế nào? Áp dụng những quy định nào? Thủ tục, hồ sơ làm báo cáo thuế ra sao?
I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng:
Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng thì hàng tháng phải nộp các loại báo cáo sau:
1. Thuế giá trị gia tăng:
a. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
 • Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

b. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 • Trực tiếp trên giá trị gia tăng:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT
 • Trực tiếp trên doanh thu:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
  • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

Lưu ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng thì phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và kê khai theo phương pháp trực tiếp.
(Nếu DN bạn chứng minh được việc mua sắm TSCĐ, máy móc > 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
Chú ý: Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng hang các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.
2. Thuế thu nhập cá nhân:
Lưu ý: Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:

 •  Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Nếu trong tháng DN có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.

Chú ý: Ngoài việc hàng tháng các bạn phải nộp các báo cáo trên thì đến quý các bạn phải nộp thêm các loại báo cáo sau:

 • Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

II. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý:
 1. Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( trong HTKK)
Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:

 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
 • Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

2. Thuế Thu nhập cá nhân
Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.

 •  Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
 • Nếu công ty bạn thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10)

3. Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quý là :

 • Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN
 • Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:
Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC

Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
III. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ VẤN DỊCH VỤ SEN VIỆT 

Điện thoại: 02723 593 593 

Di động0916 878 874

Gmail : taxsenviet@gmail.com

Leave a Reply