Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
0916 878 874

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017 (Tính đến ngày 25/9)

//
Posted By
/
Bình luận0
/
STT Nội dung Loại văn bản Số hiệu Ngày hiệu lực/hợp nhất
1Đăng ký thuế Luật 78/2006/QH11 39264
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 41532
Thông tư 95/2016/TT-BTC 42594
156/2013/TT-BTC 41628
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC 42870
2Kê khai thuế Luật 78/2006/QH11 39264
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 41532
Thông tư 156/2013/TT-BTC 41628
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 42488
14/VBHN-BTC 42870
3Xử phạt vi phạm hành chính về thuế Nghị định 129/2013/NĐ-CP 41623
Thông tư 166/2013/TT-BTC 41640
130/2016/TT-BTC 42552
06/2017/TT-BTC 42800
79/2017/TT-BTC 42993
4Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 39814
31/2013/QH13 41640
71/2014/QH13 42005
106/2016/QH13 42552
Nghị định 92/2013/NĐ-CP 41499
209/2013/NĐ-CP 41640
91/2014/NĐ-CP 41958
12/2015/NĐ-CP 42005
100/2016/NĐ-CP 42552
10/2017/NĐ-CP 42826
Thông tư 219/2013/TT-BTC 41640
141/2013/TT-BTC 41608
119/2014/TT-BTC 41883
151/2014/TT-BTC 41958
193/2015/TT-BTC 42379
26/2015/TT-BTC 42005
99/2016/TT-BTC 42595
130/2016/TT-BTC 42552
173/2016/TT-BTC 42719
31/2017/TT-BTC 42888
93/2017/TT-BTC 43044
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 42172
01/VBHN-VPQH 42488
06/VBHN-BTC 42829
13/VBHN-BTC 42870
5Thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 39814
26/2012/QH13 41456
71/2014/QH13 42005
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 41456
91/2014/NĐ-CP 41958
12/2015/NĐ-CP 42005
Thông tư 20/2010/TT-BTC 40259
111/2013/TT-BTC 41548
119/2014/TT-BTC 41883
151/2014/TT-BTC 41958
92/2015/TT-BTC 42215
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC 42040
15/VBHN-VPQH 41984
6Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 39814
32/2013/QH13 41640
71/2014/QH13 42005
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 41685
91/2014/NĐ-CP 41958
12/2015/NĐ-CP 42005
20/2017/NĐ-CP 42856
Thông tư 150/2010/TT-BTC 40493
78/2014/TT-BTC 41853
119/2014/TT-BTC 41883
151/2014/TT-BTC 41958
96/2015/TT-BTC 42222
41/2017/TT-BTC 42856
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 42261
04/VBHN-VPQH 41466
11/VBHN-BTC 42870
7Thuế thiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 39904
71/2014/QH13 42005
70/2014/QH13 42370
106/2016/QH13 42552
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 42370
100/2016/NĐ-CP 42552
Thông tư 195/2015/TT-BTC 42370
130/2016/TT-BTC 42552
20/2017/TT-BTC 42845
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 42488
12/VBHN-BTC 42870
8Thuế xuất nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 42614
Nghị định 134/2016/NĐ-CP 42614
24/2017/NĐ-CP 42808
Thông tư 38/2015/TT-BTC 42095
03/2017/TT-BCT 42842
9Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 40360
71/2014/QH13 42005

Tải về tại đây

Leave a Reply

0916 878 874