Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Chi phí mua đồ thờ cúng của doanh nghiệp

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Hàng tháng vào ngày mồng 1, ngày rằm các doanh nghiệp thường mua hoa quả, bánh kẹo về để thắp hương. Vậy những chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không?

Về thuế TNDN : Điều kiện để tính chi phí hợp lý doanh nghiệp

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  • Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.”

“1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

Do đó, các khoản chi mua đồ thờ cúng hàng tháng vào ngày mồng 1, ngày rằm, cúng khai trương, động thổ… các doanh nghiệp thường mua hoa quả, bánh kẹo, hương vàng, tiền âm…. về để thắp hương không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN do khoản chi phí đó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì các khoản chi này chỉ phục vụ yếu tố tâm linh không thuộc đối tượng chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu sản phẩm hàng hóa dịch vụ.

 

Hạch toán kế toán:

Nhiều bạn làm báo cáo tài chính chỉ để báo cáo cho cơ quan thuế mà không nghĩ rằng thực chất báo cáo tài chính cung cấp cho rất nhiều đối tượng xem như: các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, với cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông, nhân viên trong công ty…

Vậy chế độ kế toán quy định những vấn đề này như thế nào? Theo chuẩn mực kế toán số 01 tại Đoạn số 12 quy định như sau:

Đầy đủ

12. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.”

Căn cứ theo quy định trên thì mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kỳ kế toán tại doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ, không bị bỏ sót. Khoản chi mua đồ cúng là một khoản chi thực tế tại doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần phải theo dõi và hạch toán trên sổ sách.

  • Hóa đơn chứng từ đầu vào đầy đủ: hóa đơn lẻ, thông thường, VAT…Phiếu chi tiền…
  • Nợ TK 642,811/ Có TK 111
  • Khi làm quyết toán thuế TNDN năm kế toán loại toàn bộ hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN (Ghi giá trị của hóa đơn này vào chỉ tiêu B4 tại Tờ khai Quyết toán thuế TNDN Mẫu 03/TNDN)
    • Về thực tế: Các doanh nghiệp làm báo cáo tài chính chỉ để Báo Cáo cho cơ quan Thuế nê các khoản chi phí này thường bị bỏ ngoài sổ sách không lên sổ và theo dõi riêng nội bộ
    • Đối với công ty lớn: Đối với doanh nghiệp nước ngoài, công ty cổ phần , công ty có vốn ngân sách nhà nươc …tài chính minh bạch nên vẫn được lên sổ sách như bình thường vì báo cáo tài chính cung cấp: với cơ quan quản lý nhà nước (kiểm toán), các cổ đông, người góp vốn đầu tư… vì nếu bỏ ngoài sổ sách thì ảnh hưởng đến lợi ích lợi nhuận cổ tức được chia và sổ quỹ tiền mặt không khớp thực tế.

Leave a Reply

091 770 3838