Thứ 2 - Thứ 7 : 08:30 - 17:30
taxsenviet@gmail.com
091 770 3838

Bài viết

Tổng hợp tin tức kế toán/thuế

Cách xử lý khi mất , cháy, hỏng hóa đơn GTGT

//
Posted By
/
Bình luận0
/

Bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào – đầu ra (liên 2) phải xử lý như thế nào? Đó là nỗi lo lắng của nhiều bạn kế toán và doanh nghiệp. Kế toán Sen Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi mất hoá đơn chi tiết theo từng trường hợp cụ thể:
Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, quy định Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn GTGT:
1. Cách xử lý khi mất hoá đơn GTGT đầu vào:
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì bên bán và bên mua phải làm những thủ tục sau:
– Lập biên bản ghi nhận sự việc: Trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Bien-ban-mat-hoa-don-lien-2
– Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC: Nộp cho cơ quan thuế
– Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu treo trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
=> Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
– Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
**Mức phạt khi làm mất hoá đơn GTGT đầu vào: Nếu bên mua làm mất:Phạt từ 2 – 4 triệu (Theo điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC)

Chú ý: Nhưng kể từ ngày 1/8/2016 Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:
“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền”.

2. Cách xử lý khi mất hoá đơn đầu ra (liên 2):
Doanh nghiệp khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn (Dù là đã lập hoặc chưa lập) thì phải làm những thủ tục sau:
– Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC: để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
Mức phạt khi làm mất hoá đơn GTGT đầu ra: Phạt từ 10 – 20 triệu.

Chú ý: Kể từ ngày 1/8/2016 Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:
“g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

Leave a Reply

091 770 3838